EN 513010

Description: Starter Switch SS-89

EN 513030

Description: Starter Switch SS-113

EN 520000

Description: Starter Switch ST-50, ISC-9

EN 521000

Description: Starter Switch SI-60, ISC-10